Ip o’rash uchun qog’oz konuslar

«PERFECT PAPER GROUP» MChJ ip yigiruvchi stanoklarda ip o’rash uchun ishlatiladigan qog’oz konuslarini, shu bilan birgalikda klassik qog’oz konuslarini ham ishlab chiqarish bilan shug’ullanadi. Quyida berilgan texnik tavsifnomada mahsulotimiz o’lchamlari haqida aniqlik kiritib olishingiz mumkin. Har bir ip yigiruvchi fabrikasida ip yigirish va o’rish jarayoni o’zgachadir. Biz buyurtmachi mijozimiz talablariga mos qilib, konuslarimizni uyg’unlashtira va loyihalshtira olamiz.

Kafolatlangan xatoligi

Qog’oz konusimiznig uzunlik xatosi ±1.0 mm va pastki va yuqori qismi diametrlari xatoligi ±0.25 mm tashkil etadi.

 Mukammal yumaloqligi

Raqobatchilarimiz aksariyat konuslarining shakli biroz chalkash. Ovalsimon konuslar yigiruv adapteridagi yonaltiruvchi tirqish ortida turadi va ipni uzishga va texnik moslamani o’z me’yorida ishlamasligiga yoki ishdan chiqarishga sabab bo’ladi. Yuqori sifatli quritish jarayoni tufayli bizning qog’oz konuslarimiz doimo mukammal yumaloq shakldadir.