Yordamchi Qadoqlandigan yordamchi vositalar uchun karton

Karton va qog’ozlarni o’rash uchun xizmat qiluvchi o’raladigan tarani ishlab chiqarish uchun.